Disclaimer

De informatie op de website lammertsverzekeringen.nl wordt verstrekt door Lammerts Verzekeringen. 

Deze website dient alleen voor het verstrekken van algemene informatie. Lammerts Verzekeringen geeft geen enkele garantie van enige aard, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot op de website vermelde informatie, producten of diensten voor enig ander doel. Lammerts Verzekeringen zal in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade, inclusief indirecte of gevolgschade welke voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De website kan links bevatten naar andere websites. Lammerts Verzekeringen accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van links is geen aanbeveling van of instemming met de opvattingen die in deze websites zijn opgenomen.

Alle moeite wordt gedaan om de kwaliteit van de bruikbaarheid en inhoud van deze website hoog te houden. Lammerts Verzekeringen accepteert echter geen aansprakelijk zijn voor onvolkomenheden in de beschikbaarheid en inhoud van de website.

Voor eventuele klachten over onze dienstverlening verwijzen wij naar de klachtenprocedure op deze website.