Dienstverleningsdocument

Bij Lammerts Verzekeringen is iedere klant een unieke persoon met specifieke behoeften en wensen. Dat vereist in principe bij iedereen een andere benadering. In dit document beschrijven we onze werkwijze en hoe de beloningssystematiek van Lammerts Verzekeringen in elkaar zit. Dit document is informatief en verplicht tot niets.

Onze werkwijze

  • Inventarisatie van jouw behoefte, persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden;
  • Een gericht en onafhankelijk advies over passende verzekeringsproducten. We zijn neutraal, Lammerts Verzekeringen heeft geen afspraken of verbindingen met verzekeringsmaatschappijen;
  • Hulp bij het invullen van aanvraagformulieren, afsluiten van de gekozen verzekeringen en zorg dragen voor eventuele omzetting van lopende verzekeringen;
  • Afhandelen van wijzigingen, mutaties en schades. We staan daarbij altijd klaar voor het beantwoorden van vragen en geven graag advies. 

Beloning schade- en inkomensverzekeringen

De beloning van tussenpersonen voor het afsluiten van schade- en inkomensverzekeringen is (meestal) onderdeel van de prijs van het verzekeringsproduct. De provisie is dus opgenomen in de premie die jij als verzekerde betaalt. De percentages voor provisies verschillen per maatschappij en per soort verzekering. Indien je dit wenst geeft Lammerts Verzekeringen jou een specificatie van deze provisie.

Beloning inkomensverzekeringen

Voor inkomens (arbeidsongeschiktheids)-verzekeringen wordt sinds 2013 door verzekeraars geen provisie meer opgenomen in de premie. Voor bemiddeling, advies en afsluiting rekent Lammerts Verzekeringen eenmalig € 750, plus € 150 aan jaarlijkse servicekosten.